ГРОЗЀНЕ

ГРОЗЀНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от грозя1.

ГРОЗЀНЕ

ГРОЗЀНЕ2, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от грозя2.

ГРОЗЀНЕ

ГРОЗЀНЕ3, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от грозя3.

Списък на думите по буква