ГРОЗНЀЕНЕ

ГРОЗНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от грознея.

Списък на думите по буква