ГРОЗЯ̀Щ

ГРОЗЯ̀Щ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. За опасност, гибел и под. — който заплашва, застрашава със своята близост, с възможността да се осъществи, да стане. Опасността е очевидна и Апостола като отговорен водач на освободителното дело, бърза да предотврати грозящата катастрофа. Ив. Унджиев, ВЛ, 284. Имай предвид и обстоятелството, че когато човек е изправен пред грозяща го опасност, той е склонен винаги да проявява неподозирана у себе си находчивост. В. Нешков, Н, 358. Трябваше и сега да се опази.., да не загине.. Но за всичко това и сега, повече от всеки друг път, му трябваха хора.., с чиято помощ да се спаси от грозящата го гибел. Ст. Марков, ДБ, 471.

Списък на думите по буква