ГРО̀СА

ГРО̀СА ж. Търг. Бройна единица за пресмятане на някои стоки, която се равнява на 12 дузини, или на 144 къса. Съгласно неотдавна сключеното търговско споразумение .. Полша ще изнесе за Пакистан 2 500 000 гроси кибрит. ОФ, 1950, бр. 1894, 3. Гроса моливи.

— Ит. grossa.

Списък на думите по буква