ГРО̀СМАЙСТОР

ГРО̀СМАЙСТОР м. Спорт. 1. Най-високо спортно звание в шахмата.

2. Шахматист с такова звание. При доиграването на решителната си за първото място партия с младия гросмайстор Б. Спаски, досегашният шампион Тал прояви изключително упорство и хладнокръвие и спечели партията. ВН, 1958, бр. 2021, 3.

3. Прен. Специалист от най-висока класа в дадена област.

4. Истор. Глава на католически духовно-рицарски орден.

— От нем. Großmeister.

Списък на думите по буква