ГРОТЀСКНО

ГРОТЀСКНО. Изк. Нареч. от гротескен. В житейския маскарад в разказа на Бернардо трябваше само да се засилят някои моменти, да се предадат по-гротескно лицата и положенията и — ето пиесата. Сл. Боянов, СК, 80. В съответствие с авторския замисъл Е. Соковнин е обрисувал свирачите гротескно, като създава за тях редица оригинални мизансцени, които внасят оживление и разнообразие в оперното действие. Изк., 1950, кн. 2, 146.

Списък на думите по буква