ГРО̀ХАНЕ

ГРО̀ХАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от грохам.

Списък на думите по буква