ГРО̀ХВАНЕ

ГРО̀ХВАНЕ ср. Отгл. същ. от грохвам. Навярно само добрата храна я спасяваше от пълно грохване. Д. Димов, ОД, 31.

Списък на думите по буква