ГРОХО̀ТЕНЕ

ГРОХО̀ТЕНЕ ср. Отгл. същ. от грохотя.

Списък на думите по буква