ГРО̀ЧА

ГРО̀ЧА СЕ, ‑иш се, мин. св. ‑их се, несв., непрех. Диал. 1. За време — развалям се (Вл. Георгиев и др., БЕР).

2. Мръщя се, сърдя се. Какво съм ти направил, та се грочиш.

Списък на думите по буква