ГРО̀ЧЕНЕ

ГРО̀ЧЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гроча се.

Списък на думите по буква