ГРО̀ШЕЦ

ГРО̀ШЕЦ, мн. ‑овцѐ, м. Диал. Умал. от грош; грошче, гроше, грошле. И Владишкият мост през Янтра се е продънил, клати се, ще падне някой ден.. Та и за моста ще трябват доста грошовце. Д. Рачев, СС, 11.

Списък на думите по буква