ГРУБЀЕНЕ

ГРУБЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от грубея.

Списък на думите по буква