ГРУБОВА̀ТОСТ

ГРУБОВА̀ТОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Отвл. същ. от грубоват. Той [Узунов] изгражда своя Данко Гарванов с пълноводно, органично и творческо самочувствие, характеризира го с широтата на жеста, стабилността на бавната походка, с едрата грубоватост на израза, с битовата багра на словото. НК, 1958, бр. 6, 6.

Списък на думите по буква