ГРУ̀ДЕН

ГРУ̀ДЕН, мн. няма, м. Старин. Месец ноември. Разтичаха се от град на град.., от кула на кула и сега, към края на месец груден, когато през студените вече нощи калта по пътищата помръзваше, тропотът на конските копита отекваше надалеко. Д. Талев, С II, 164.

Списък на думите по буква