ГРУ̀ДКОВ

ГРУ̀ДКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За растение — което образува грудки. Организмът си набавя скорбяла предимно от резервните части на грудковите растения (картофите), зърнените храни и варивата. Н. Сотиров, СК, 9.

◊ Грудкови бактерии. Бот. Вид бактерии, които предизвикват образуването на грудки по корените на бобовите растения и живеят в тях. Rhizobium leguminosarum. В почвата живеят милиарди микроорганизми — бактерии и гъби. Някои от тях са се приспособили да получават азотна храна от въздуха — грудковите бактерии, които образуват надебелявания (грудки) по корените на бобовите растения. Осн. сел. стоп. VIII кл, 16. Много важна роля играят грудковите бактерии, които проникват от почвата в корените на бобовите растения. Те се хранят с техните сокове, като едновременно превръщат свободния азот от атмосферата в азотни съединения. Хим. VIII кл, 52.

Списък на думите по буква