ГРУ̀КАНЕ

ГРУ̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от грукам; грухане, грухтене.

Списък на думите по буква