ГРУ̀ЛКА

ГРУ̀ЛКА ж. Диал. Недозряла слива. Донка зе да бере грулки от сливата и да замяра въз Ненка, да го лучи с тях. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 106.

Списък на думите по буква