ГРУ̀НДОВ

ГРУ̀НДОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от грунд. Грундови бои.

Списък на думите по буква