ГРУ̀НТОВ

ГРУ̀НТОВ, ‑а,- о, мн. ‑и, прил. Спец. Който е свързан с грунт. Грунтови материали.

Ѓ Грунтови води. Геол.В хидрогеологията — атмосферните води, проникнали в почвата и скалите под нея. Средният запас тритий върху земното кълбо е 12 кг. Това количество се намира в атмосферата, в океаните и в грунтовите води. Л. Манолов, РА, 24.

Списък на думите по буква