ГРУП

ГРУП, гру̀път, гру̀па, мн. гру̀пове, след числ. гру̀па, м. Остар. Пакет, обикновено с пари, запечатан за изпращане. Той взе три от малките ладии на парахода и излезе с хората си наедно .. Така и параходний комисар го последва с груповете от пари. ЦВ, 1879, бр. 438, 4. Австрийската в Цариград поща проважда сяка сряда по един куриерин, който, като стигне на Едрене, предава писмата и груповете, които са за Русчук и Букурещ, на друг куриерин. М, 1857, 42. Пощи из Цариград за по море. За Варна.. отплува всеки вторник и петък.. Групове и писма ся приемат до 6-й час. Лет., 1869, 46.

— От ит. gruppo през. тур. grup. — Диплография, 1850 (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 236).

Списък на думите по буква