ГРУ̀ПА

ГРУ̀ПА ж. 1. Няколко души или еднородни предмети, събрани на едно място, схващани като едно цяло. Отминаха и последните въстаници. Пътят нататък опустя. Не се чуваха и никакви гърмежи. Тогава Ружа видя далеко по пътя една група турци. И се спусна да бяга през площада. Д. Талев, И, 573. Пред нашия хотел минават постоянно на шумни групи.. студентки и студенти, защото Московският университет е на няколко крачки от нас. Н. Фурнаджиев, МП, 15. Група ученици се връщаха от игрището и шумно разговаряха за резултата от мача. М. Грубешлиева, ПП, 293. Някъде те [скалите] изображаваха някакви дълги зидове на криви линии.., по които се притискаха групи от кичести борики. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 113.

2. Обикн. със съгл. опред. Две или повече взаимодействащи си лица, чиито отношения се регулират от обща за тях система от ценности и норми на основата на съгласувано изпълнение на съответна дейност. Тази комисия.. има за цел да организира бойни групи и партизански отреди. Лит. ХI кл, 274. — Да, трябва да признаем, че сме проспали времето.. И сега нито знаем какви са тия

хора, нито кога са се формирали като нелегална група, нито къде се укриват. Д. Ангелов, ЖС, 261. През 1902 г. парламентарната група на Партията внесла в Народното събрание законопроект за защита на женския и детския труд. Ист. Х-ХI кл, 236. Само преди три-четири месеца беше разкрита конспиративна група от десетина младежи. Натикаха ги в затвора. Кр. Григоров, ТГ, 24. Партийна група.

3. Съвкупност от неща или явления, обединени въз основа на общи свойства, признаци. Има обаче редица животински класове и групи, особено между микроскопичните организми (камшичести, кореноножки, ресничести, ротатории),.. и много други, които са толкова малки по размери, че на практика скоростта на течението [на реката] не им влияе. Б. Русев, ЖНР, 26. Езикова група.

4. Изк. Изображение (графично или скулптурно) на няколко лица. Спираме се само пред изключително редките творения на скулптурата и живописта: статуята на Аполон Белведерски, прочутата скулптурна група "Лаокоон".. и ватиканската картинна галерия. Л. Мелнишки, ПП, 144. В центъра на Берлин, около Лустгартен, се намира известната скулптурна група "Нептун". РД, 1950, бр. 137, 4.

5. Муз. Музикален (вокално-инструментален), обикн. рок състав.

Контактна група. Полит. Група от лица, които водят преговори за постигане на споразумение по определен въпрос, обикн. с важно политическо или обществено значение. Солана отива в Белград да вразуми Милошевич. Контактната група иска ООН да подкрепи плана за Косово. С, 1998, бр. 2172, 12. Контактна група води разисквания за обща предизборна платформа. Кръвна група. Мед. Всеки един от четирите типа човешка кръв, определени въз основа на биохимичните ѝ особености, които диктуват съвместимостта или несъвместимостта между отделните типове, като допускат или изключват възможността за кръвопреливане или смесване помежду им. Кръвната група "0" може да се приема от всички кръвни групи, затова е определена като универсален дарител.

? От една (с еднаква) кръвна група с някого; от кръвната група на някого. Разг. Който е духовно близък с някого поради сходни интереси и предпочитания, сходно отношение, усещане за нещата. Погледнах го право в очите и почувствах неговия огън. Разбрах, че сме от една кръвна група. ХК, 2000, бр. 144, 30. Оттук нататък театърът ще се крепи върху трупите от хора с еднаква кръвна група. ДТ, 2000, бр. 322, 5. Богосян признава, че неговите зрители не са типичните, които редовно ходят на театър, понеже пише за хората от своята кръвна група. СТ, 2000, бр. 45, 8.

Списък на думите по буква