ГРУПЍРАНЕ

ГРУПЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от групирам и от групирам се. А боят, самият бой, не беше още започнал! Това бе патрулно разузнаване, подготовка, групиране на силите за генералната офанзива. А. Гуляшки, МТС, 142. Вместо от конкретно представление, от даден факт, поетът излиза от една определена идея, около която сетне става групиране на фактите. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 163. През средните векове разпределянето на известните тогава вещества в групи е ставало въз основа на техните външни признаци.. По-късно, когато химиците разбрали погрешността на това групиране,.. веществата били разделени .. на три главни групи: минерали, растителни и животински. Хим. VII кл, 1950, 8.

Списък на думите по буква