ГРУХ

ГРУХ. Обикн. удвоено грух-грух междум. За наподобяване на звук, издаван от свиня.

Списък на думите по буква