ГРУ̀ХАНЕ

ГРУ̀ХАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от грухам1; грухтене. Непрестанното грухане на свинете в кочината го дразнеше.

ГРУ̀ХАНЕ

ГРУ̀ХАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от грухам2. Понякога шествието се пръскаше в малки площади, осеяни с огромни каменни кутели за грухане на пшеница и окръжени от тънки прави трепетлики. Ст. Загорчинов, ЛСС, 125.

Списък на думите по буква