ГРУ̀ХВАМ

ГРУ̀ХВАМ, ‑аш, несв.; гру̀хна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., непрех. Диал. Грухам1, грухтя веднъж или няколко пъти.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква