ГРУ̀ХВАНЕ

ГРУ̀ХВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от грухвам.

Списък на думите по буква