ГРУ̀ХКАНЕ

ГРУ̀ХКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от грухкам.

Списък на думите по буква