ГРЪ̀БЕН

ГРЪ̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Който се отнася до гръб (в 1 знач.). Но долу топлото море кипеше от живот — .., в килватера се мяркаха острите гръбни перки на акулите. П. Вежинов, ДБ, 197. Козината ѝ [на магелановата лисица] е извънредно гъста и дълга, с много плътна и мека подкозина. Цветът на гръбната страна е смесено черно и сиво, страните са сивокафяви, а краката са ръждивочервени. К. Тулешков, ХЖ II, 12. Лете гърбът ѝ [на катерицата] е кестенявочервен, а коремната страна — бяла; зиме гръбната окраска е примесена с малко сивобели влакна, но ко‑

ремът ѝ си остава бял. П. Петков, СП, 10. Упражненията за равновесие са упражнения, при които вземат участие гръбната мускулатура и гръбначният стълб. Н. Манчева, ЛФ, 348.

Списък на думите по буква