ГРЪ̀БЛА

ГРЪ̀БЛА ж. Пренебр. Гърбава жена; гърбуша.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква