ГРЪБНА̀К

ГРЪБНА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Главна част от скелета на човека и гръбначните животни, съставена от прешлени и разположена по дължината на гърба; гръбначен стълб. Навършваше двайсет и петата си година, а имаше почти детски вид — нисичък, с тесни плещи и поизкривен гръбнак. Ст. Марков, ДБ, 130. Един по-млад елен се отдели неочаквано малко по-напред от редицата — двете мечки се хвърлиха дружно върху него, той нема̀ време да се дръпне и падна с претрошен гръбнак. О. Василев, ДГ, 101. Запукаха пушки и едното от кучетата веднага бе убито, а другото се повлече с пречупен гръбнак, с жален вой — скри се някъде и замлъкна. Д. Талев, И, 586.

2. Прен. Обикн. с опред. Основна, най-важна част на нещо; опора, стълб. А селото е гръбнакът на цялата ни стопанска, културна и политическа структура. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 277. Индустриалният пролетариат, който е гръбнакът на работническото движение, едва на последно време почва да се пробужда и организира. Г. Георгиев, Избр. пр, 488.

◊ Превивам / превия гръбнак<а си>. Разг. 1. Обикн. пред някого. Покорявам се някому, търпя неговата власт, тирания. Умна си, здрава си.., хлябът ти е в ръцете. Защо ще му превиваш гръбнак? Нека си поблъскат малко главата, нека се позамислят, па тогаз ще видим. И. Петров, НЛ, 193-194. 2. Пред някого. Угоднича, подмилквам се, лакейнича. Той си допуши цигарата, изплю угарката, смачка я с босия си крак и тръгна към вратата на председателя все тъй спокоен, с походката на човек, който не е свикнал да превива гръбнак. Ст. Марков, ДБ, 365. А какво ще стане, ако тук избухне стачка?.. Къде ще иде да моли за нова служба, кому ще превива гръбнак за висока заплата? Г. Караславов, ОХ III, 224-225. 3. Само в несв. Работя, трудя се непосилно. В чайните, тютюневите и памучните плантации в Дакар.., над полетата на едрите земеделци превиват гръбнак от сутрин до късна вечер 9-10 годишни деца. ОФ, 1950, бр. 1779, 4. Прегъвам / прегъна (пречупвам / пречупя) гръбнак<а си>; чупя гръбнак обикн. пред някого. Разг. Угоднича, подмилквам се, лакейнича. Не искал [Манол] повече да пречупва гръбнака си, защото имал чест и доблест... К. Калчев, ЖП, 142. Така се пада на ваалията: ще има той да чупи гръбнак пред италианския консул! А. Страшимиров, Съч. V, 336.

— Друга (остар.) форма: гръбна̀ч и гръбня̀к.

Списък на думите по буква