ГРЪ̀БНО

ГРЪ̀БНО. Нареч. от гръбен. Нервната система е съставена от окологлътъчен пръстен и две надлъжни върви, разположени в стените на тялото гръбно и коремно. Детската глистя няма сетивни органи. Зоол. VII кл, 26.

Списък на думите по буква