ГРЪДОБО̀ЛЕН

ГРЪДОБО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който е болен от гръдна болест; туберкулозен.

2. Като същ. гръдоболен, гръдоболна, гръдоболно, мн. гръдоболни. Човек, болен от туберкулоза. Впрочем необяснимо е защо той, болен от туберкулоза човек, не е направил крайната стая.. своя спалня.. Дали защото е искал да блести с широко жилище пред своите гости или тогава още никой не е разбирал значението на южното изложение на спалнята за здравето на хората и особено за здравето на един гръдоболен? Г. Караславов, Избр. съч. III, 342. Санаториум за гръдоболни.

Списък на думите по буква