ГРЪКЛЯ̀Н

ГРЪКЛЯ̀Н м. Разширение в предната част на трахеята при дишащите с бели дробове гръбначни и човека; ларинкс. Гръклянът заема горната част на дихателната тръба. Състои се от няколко хрущяла.. Гръклянът на човека е не само дихателен път, но и орган на гласа. Анат. VIII кл, 93. Дихателната система се състои от следните части:.. горни въздухоносни (дихателни) пътища — носна кухина, носоглътка, гръклян. М. Василев и др., ВБ, 31.

— Друга (остар.) форма: гръкла̀н.

Списък на думите по буква