ГРЪ̀КО

ГРЪ̀КО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до Гърция и гърците; гръцки, напр.: гръко-български, гръко-римски.

Списък на думите по буква