ГРЪКОМА̀НИЯ

ГРЪКОМА̀НИЯ ж. Гъркомания. Нека бъдем уверени, че борбата между гръцкия елемент и българския .. не ще са забави да са реши в наша полза. Тогаз, освободени от сяка мъчнотия, от сяка гръкомания, българите ще станат един голям народ. Тур. СбПер. п II, 131.

Списък на думите по буква