ГРЪКОМА̀НКА

ГРЪКОМА̀НКА ж. Гъркоманка.

Списък на думите по буква