ГРЪ̀КОРЍМСКИ

ГРЪ̀КО-РЍМСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до древна Гърция и Рим, до гърци и римляни; гръцко-римски. Особено богати [в музея] са материалите от първобитното общество и от времето на гръко-римската древност. Ст. Михайлов, БС, 185.

Списък на думите по буква