ГРЪКОФО̀БСКИ

ГРЪКОФО̀БСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от гръкофоб; гъркофобски. Който иска впрочем да разбере тия две партии — гръкофилската и гръкофобската — няма освен да погледне на нашите днешни политически партии. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 654.

Списък на думите по буква