ГРЪЛА̀ВИЦА

ГРЪЛА̀ВИЦА ж. Диал. Гургулица.

— От Н. Геров, Речник на блъгрский язик, 1895.

Списък на думите по буква