ГРЪ̀МКОСТ

ГРЪ̀МКОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Качество на гръмък. Гръмкост на гласа.

Списък на думите по буква