ГРЪ̀МНА

ГРЪ̀МНА. Вж. гръмвам и гръмнувам.

Списък на думите по буква