ГРЪ̀МНУВАНЕ

ГРЪ̀МНУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гръмнувам и от гръмнувам се. Гръмнали отдиря му четири пъти; и при четиритях гръмнувания бягающият конник затрепервал. Ст. Ботьов, К (превод), 107.

Списък на думите по буква