ГРЪМО̀ВНО

ГРЪМО̀ВНО. Книж. Нареч. от гръмовен; гръмовито. Първото нещо, което не само от Ленски, но от всички велики художници на Малий театър научих, бе, че актьорът никога не бива да крещи. В Малий театър никой не говореше гръмовно. Ст. Грудев, АБ, 151.

Списък на думите по буква