ГРЪМОГЛА̀СИЕ

ГРЪМОГЛА̀СИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Качество или проява на гръмогласен. Но бенгалските огньове на евтиния вестникарски патриотизъм.., чудодейното превръщане на взаимните вражди между нас и съседите в братска обич и вярност, което се декларираше с неубедително гръмогласие — всичко това създавше състояние на възторжена халюцинация. К. Константинов, ППГ, 229.

Списък на думите по буква