ГРЪМОДЪ̀РЖЕЦ

ГРЪМОДЪ̀РЖЕЦ, мн. ‑жци, м. Рядко. Книж. Гръмовержец. Те [славяните] тачели едно върховно божество — гръмодържеца Перуна. Т. Шишков, ИБН, 20.

Списък на думите по буква