ГРЪМООТВО̀Д

ГРЪМООТВО̀Д м. Приспособление (обикн. заземен металически прът), предназначено за защита на здания, промишлени и транспортни съоръжения и др. от разрушителното действие на гърма. Те оживено си разправяха един другиму преживелиците от вчерашния ден — къде ги е заварил дъждът, как са се скрили и колко им е било весело, когато е треснал гръм върху гръмоотвода на хижата. А. Гуляшки, Л, 406. Зданията се предпазват от мълнии чрез така наречените гръмоотводи. Това са високо издигнати над или близо до зданието металически мачти, на които долната част е свързана с дълбоко в земята закопана металическа плоча или тръба. НТМ, 1961, кн. 10, 27.

Списък на думите по буква