ГРЪМОТРЪ̀Н

ГРЪМОТРЪ̀Н м. Дребен бодлив храст с розови цветове, плод боб и тройни листа, който се използва в медицината. Ononis hircina. Кооперация "Билкокооп" има за задача да събира, сортира и изнася разни видове билки, шипки, корени, гръмотрън, дъбов лишей и др. за нуждите на парфюме‑

рийната, медицинската и други индустрии у нас и в чужбина. ВН, 1962, бр. 3286, 2.

Списък на думите по буква