ГРЪ̀НЦИ

ГРЪ̀НЦИ. Глинени (керамични) съдове и други изделия на специално ръчно производство (грънчарство).

Списък на думите по буква