ГРЪНЧА̀РНИЧКА

ГРЪНЧА̀РНИЧКА ж. Умал. от грънчарница.

Списък на думите по буква